Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Zakoni, pravilnici, odluke

ZAKONI

Zakon o vodama (NN 153/09., 130/11., 56/13., 14/14.) (izvan snage )

Zakon o vodama (NN 66/19.)

Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19.)
Zakon o hrani (NN 81/13., 14/14., 30/15.)​
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 147/14.)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17.)​
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14., 110/15.)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13., 64/15., 104/17.)

PRAVILNICI

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zone sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11., 47/13.)​
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13., 43/14., 27/15., 3/16.)​
Pravilnik o kretanju i kontroli knjigovodstvenih isprava
Procedura za potpunu i pravodobnu naplatu potraživanja

UVJETI

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga od 01. kolovoza 2018.g.

PLANOVI

Plan poslovanja Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2020. godinu

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

OPERATIVNI PLAN - VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.

ODLUKE

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine:
Vinkovci, Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Ivankovo, Nijemci, Nuštar, Otok, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, Tovarnik, Vođinci, Vrbanja

Odluke o zonama sanitarne zaštite za sljedeća izvorišta:
Banovina (Tovarnik), Barbine (Lipovac), Berava (Babina Greda), Ekonomija (Mirkovci), Grac (Ivankovo), Ilača (Ilača), Kanovci (Vinkovci), Park (Nuštar), Stara ciglana (Nijemci), Skela (Antin), Skorotinci (Otok), Sojara (Vrbanja), Topolik (Privlaka), Veliki kraj (Stari Jankovci), Viganj-2 (Slakovci), Vodenice (Stari Mikanovci) i Šumarija (Otok).