Osnovne organizacijske vrijednosti i načela društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po slijedećim načelima i vrijednostima:

  • uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
  • znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
  • otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
  • pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
  • savjesnost i pouzdanost