Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Vrijednosti i načela

Osnovne organizacijske vrijednosti i načela društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po slijedećim načelima i vrijednostima:

  • uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
  • znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
  • otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
  • pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
  • savjesnost i pouzdanost

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...