Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Saznajte više o našem poduzeću...

Kontakti

Vinkovački vodovod i kanalizacija

Ime Telefon
Savjetnica za odnose s javnošću 032/638-860
Član Uprave - direktor 032/306-151
Zamjenik direktora 032/638-693
Pomoćnik direktora za tehničke poslove 032/638-885
Pomoćnica direktora za javnu vodoopskrbu i odvodnju 032/638-870
Pomoćnik direktora za financije 032/638-861
PJ Financijsko-računovodstvena služba 032/306-146
PJ Opći i pravni poslovi 032/638-882
PJ Priprema i nadzor 032/638-863
PJ UPOV 032/364-874
PJ Komercijalni poslovi
Voditelj investicijsko-tehničke pripreme 032/638-889

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...