Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Obavijest korisnicima vodnih usluga

Obavijest korisnicima vodnih usluga

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. donio je novu Odluku o cijeni vodnih usluga u kojoj nije došlo do promjene cijene nego se sukladno čl. 44. Zakona od vodnim uslugama uvodi novina koja se odnosi na cijenu vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani. Naime, Odlukom se uvodi cijena vodne usluge na fiksni dio osnovne cijene za socijalno ugrožene građane, koja će iznositi 6,57 kn bez PDV-a, a čega u dosadašnjoj Odluci nije bilo. Odluka je objavljena u Vinkovačkom listu u petak, 4. rujna, a na snagu stupa osmi dan od objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije nakon čega će biti objavljena i na web stranici Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije www.vvk.hr

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...