Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Saznajte više o našem poduzeću...

U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, potpisan je Ugovor o sufinanciranju i Ugovor o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ a obuhvatiti će se četiri općine i dva grada (Vinkovci, Otok, Ivankovo, Cerna, Andrijaševci i Privlaka) na distribucijskom području kojim upravlja društvo VVK d.o.o..

Upravno vijeće Hrvatskih voda na 1. sjednici održanoj dana 25. rujna 2017. donijelo je Odluku KLASA: 003-06/17-01/0000007, UBROJ: 374-1-10-17-5 kojom se odobrava izuzeće od plaćanja dijela naknade za korištenje voda za obveznike s područja naselja Komletinci kojima je isporučena voda za koju je Ministarstvo zdravstva rješenjem utvrdilo da nije zdravstveno ispravna za piće zbog povećane koncentracije arsena (u nastavku: Odluka), koju vam u privitku ove objave dostavljamo.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...