Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Saznajte više o našem poduzeću...

Upravno vijeće Hrvatskih voda na 1. sjednici održanoj dana 25. rujna 2017. donijelo je Odluku KLASA: 003-06/17-01/0000007, UBROJ: 374-1-10-17-5 kojom se odobrava izuzeće od plaćanja dijela naknade za korištenje voda za obveznike s područja naselja Komletinci kojima je isporučena voda za koju je Ministarstvo zdravstva rješenjem utvrdilo da nije zdravstveno ispravna za piće zbog povećane koncentracije arsena (u nastavku: Odluka), koju vam u privitku ove objave dostavljamo.

Direktor "Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o." Dražen Milinković bio je gost u HRT-ovoj emisiji "tema dana" gdje je zajedno sa ravnateljem "Hrvatskog zavoda za toksikologiju" Zdravkom Lovrić govorio o kvaliteti vode u istočnoj Slavoniji.

 

Pripremljen je najuspješniji projekt za navodnjavanje na području Republike Hrvatske koji se financira u 100% iznosu iz europskih i javnih sredstava a vrijednost projekta iznosi 35 miliona kuna.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...