Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti.

• Cilj ovog Zakona, prema čl. 3., je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama, putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

• Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva sukladno čl. 18. navednog Zakona.

 

• Pisani zahtjev se podnose na adresu:
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., D. Žanića – Karle 47a, 32100 Vinkovci

  • Može se predati osobno ili putem elektroničke pošte na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Za usmeni zahtjev sastavit će se službena bilješka.
  • Podnošenje zahtjeva moguće je svakim radnim danom društva od 7:30 - 14:00 h.
  • Službenik za informiranje: Ksenija Subotić, upr.iur., 032/638-860.

 

• Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci može uskratiti pravo na pristup informacijama temeljem čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

 

Godišnje izvješće za 2015. godinu

 

Godišnje izvješće za 2016. godinu

 

•Godišnje izvješće za 2017.godinu

      •Godišnje izvješće za 2017.godinu csv

 

•Godišnje izvješće za 2018.godinu

 

•Godišnje izvješće za 2019.godinu

 

 


Obrazac zahtjeva za pristup informaciji
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacije
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Pravilnik o vođenju službenog upisnika

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (15/14)