Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po slijedećim načelima i vrijednostima:

- uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
- znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
- otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
- pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
- savjesnost i pouzdanost