Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Kvaliteta vode

Zbog očuvanja zdravlja ljudi i obveze koje nam nalaže zakonska regulativa naša firma provodi redovite fizikalno-kemijske i bakteriološke analize.

Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za piće provodimo na vodovodnoj razvodnoj mreži i u zdencima. Na razvodnoj mreži u selima voda se analizira jednom mjesečno te u Vinkovcima tri puta mjesečno.

Zavod za javno zdravstvo Osijek provodi kontrolu vode iz zdenaca na razini C analize.

Obzirom na veličinu sustava, kontroliramo zdravstvenu ispravnost vode iz zdenaca u Sikirevcima i Lipovcu dodatno jednom tjedno u našem laboratoriju. Voda se ispituje na fizikalno-kemijske parametre.

U našem internom laboratoriju svakodnevno kontroliramo fizikalno - kemijske parametre vode na ulazu i izlazu Distributivnog centra Kanovci. Mikrobiološki parametri vode ispituju se jednom tjedno.

 

Rješenje o odstupanju od MDK Marinci 2020.pdf

Rješenje o odstupanju od MDK Vrbanja 2020.pdf

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU

B analiza za mjesta Marinci, Orolik, Sikirevci, Stari Jankovci, Strošinci, Tovarnik i Vrbanja za 2019.g.

Derogacija - rješenje o odstupanju od MDK u 2019. za mjesta Marinci, Strošinci i Vrbanja

Analize internog laboratorija u 2019. iz Regionalnalnog vodovoda

Analize internog laboratorija u 2019. iz Lokalnog vodovoda

Rješenje o odstupanju od MDK Strosinci.pdf

 

ANALIZE VODE IZVORIŠTA I MREŽE INTERNOG LABORATORIJA ZA 2018. godinu.

B analiza za mjesta Lipovac, Marinci, Mirkovci, Nuštar, Orolik, Sikirevci za 2018.g.

B analiza za mjesta Slakovci, Stari Jankovci, Strošinci, Tovarnik-Banovina, Tovarnik-Sajmište, Vrbanja za 2018.g.

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU

Rješenje o odstupanju od MDK Strošinci

 

ANALIZE VODE IZ REGIONALNOG VODOVODA ISTOČNE SLAVONIJE ZA 2017.g.

ANALIZE VODE ZA SELA ZA 2017.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

C analiza vode za 2017. godinu u mjestima: Antin, Gaboš Jarmina, Komletinci, Korođ, Lipovac, Marinci

C analiza vode za 2017. godinu u mjestima: Markušica, Mirkovci, Nijemci, Nuštar, Orolik, Ostrovo, Otok

C analiza vode za 2017. godinu u mjestima: Privlaka, Sikirevci, Slakovci, Stari Jankovci, Strošinci, Tordinci, Tovarnik, Vrbanja

 

 

C analiza vode za 2016. godinu u mjestima:  Gaboš, Komletinci, Korođ, Lipovac, Markušica, Mirkovci, Nijemci, Tordinci

C analiza vode za 2016. godinu u mjestima:  Antin, Ilača, Jarmina, Nuštar, Otok, Slakovci, Stari Jankovci

C analiza vode za 2016. godinu u mjestima: Marinci, Orolik, Ostrovo, Privlaka, Sikirevci, Strošinci, Tovarnik, Vrbanja

Analize vode za 2016. godinu

Godišnji izvještaj za 2016. godinu

Analize vode za lokalne vodoopskrbne sustave za 2016. godinu

Rješenje o odstupanju od MDK

Rješenje o odstupanju od MDK Privlaka

Analize vode za mjesto Privlaka , 2017. godina

Komletinci-studija HZJZ, lipanj 2017. godina

Arsen u pitkoj vodi - mišljenje HZTA

 

 

Analiza vode  tokom 2015.godine

Analiza vode  tokom 2014. godine

Analiza vode  tokom 2013. godine

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...