Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Saznajte više o našem poduzeću...

Vinkovački vodovod i kanalizacija (VVK) provodi projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna". Vrijedan je 384 milijuna kuna, a sa 70,765 posto financira se sredstvima iz Kohezijskog fonda EU. Ostatak su sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (11,694 posto), Hrvatskih voda (11,694 posto) i jedinica lokalne samouprave (5,847 posto). Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje izvode lokalne tvrtke, Vodoprivreda Vinkovci, AMM i Cestorad, dok nadzor provode tvrtke Sedra Consulting i Slavonija projekt. Provođenjem ovog projekta značajno će se poboljšati kvaliteta života i zdravlje ljudi, zaštititi i očuvati okoliš te unaprijediti usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s europskim propisima.

Vinkovci, 28. listopada 2019. - U prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije (VVK) u ponedjeljak, 28. listopada, potpisan je ugovor s tvrtkama Agra trgovina d.o.o. Zagreb, Terra Jaska d.o.o. Strmec Samoborski i Protok d.o.o. Zagreb koje su izabrane na natječaju kao najpovoljnije za nabavu opreme za održavanje sustava javne odvodnje u sklopu projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna".

„EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production–X–DEGREE“ projekt je u čijoj provedbi kao partner sudjeluje Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. (VVK). Nositelj projekta je Univerzitet u Novom Sadu dok su partneri u projektu, osim Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o., i Poljoprivredni institut Osijek, Javno komunalno poduzeće Vodokanal iz Sombora i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

U Ministarstvu poljoprivrede u četvrtak, 18. srpnja, potpisano je ukupno 38 ugovora iz mjere 7 Programa ruralnog razvoja RH kojoj je cilj poboljšati životne uvjete u ruralnim sredinama i to sufinanciranjem lokalnih infrastrukturnih projekata. Ugovore s korisnicima potpisala je Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a u ime Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. ugovore za dva projekta potpisao je direktor Ivan Rimac, univ.spec.oec.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...