Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Saznajte više o našem poduzeću...

U suradnji Grada Vinkovaca, Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. i Centra za zaštitu potrošača Vukovarsko-srijemske županije „Glas potrošača” tiskan je letak s ciljem informiranja i educiranja korisnika vodnih usluga u slučaju ugradnje internih vodomjera. Letak možete pronaći na web stranici Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. na sljedećem linku http://vvk.hr/cesta-pitanja-i-odgovori.html

Svrha ovog letka je informirati i educirati korisnike vodnih usluga u slučaju ugradnje internih vodomjera te im dati odgovore na najčešće postavljena pitanja.

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija obavještava korisnike svojih usluga kako od 24. do 31. prosinca neće bit omogućen rad sa strankama. Iznimno 28., 29. i 30. prosinca radit će blagajna Terme u vremenu od 8 do 13 sati. Bez obzira na blagdane, za prijavu kvara i informacije o radovima korisnicima je na raspolaganju besplatni broj telefona 0800 2254 od 0 do 24 sata.

Kreće izgradnja dionice regionalnog vodovoda vodosprema/crpna stanica (VS/CS) Drenovci – Gunja/istok – Đurići. Rezultat je to ugovora koji je direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Ivan Rimac potpisao u Osijeku 5. lipnja s direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. donio je novu Odluku o cijeni vodnih usluga u kojoj nije došlo do promjene cijene nego se sukladno čl. 44. Zakona od vodnim uslugama uvodi novina koja se odnosi na cijenu vodne usluge koju plaćaju socijalno ugroženi građani. Naime, Odlukom se uvodi cijena vodne usluge na fiksni dio osnovne cijene za socijalno ugrožene građane, koja će iznositi 6,57 kn bez PDV-a, a čega u dosadašnjoj Odluci nije bilo. Odluka je objavljena u Vinkovačkom listu u petak, 4. rujna, a na snagu stupa osmi dan od objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije nakon čega će biti objavljena i na web stranici Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije www.vvk.hr

U svrhu kvalitetnijeg praćenja i gospodarenja te racionalnog razvoja vodoopskrbe na svom distribucijskom području, Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o (VVK) pristupio je provođenju projekta smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu grada Vinkovaca. Gubici vode u javnim vodoopskrbnim sustavima Republike Hrvatske inače predstavljaju velik problem, a i građani Vinkovaca svjedoci su svakodnevnih kvarova na mreži.

Česta pitanja i odgovori

Vodomjeri se očitavaju sukladno čl. 79. i 80. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga te prema utvrđenom rasporedu Javnog isporučitelja (trenutna dinamika – svaka tri mjeseca). Više...