Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Misija

Misija društva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. je sadašnjim i budućim korisnicima osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika uz potporu šire društvene zajednice.

Vizija

Postati jedan od vodećih čimbenika u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda regije, županije, gradova i općina te doprinijeti podizanju kvalitete življenja građana na područjima navedenih djelatnosti.

Ciljevi

-osigurati u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke i tehnološke vode
-brinuti o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim za zaštitu okoliša
-ostvariti zadovoljstvo kupca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u svim djelatnostima Društva
-pratiti tehnološki razvitak struke i biti nositelj novina u tom području
-približiti svoje poslovanje korisnicima usluga, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti
-nastaviti ostvariti uravnoteženo pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje
-povećati učinkovitost kroz dobro unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje, pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih zadataka

Vrijednosti i načela

 Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po slijedećim načelima i vrijednostima:

*uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
*znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
*otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
*pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
*savjesnost i pouzdanost

Regionalni vodoopskrbni sustav - prekid 27.4.2017.
26.04.2017 12:26:11

Dana 27.4.2017. u vremenu od 08:30 do 13:30 sati, doći će do prekida vodoopskrbe u mjestima: Županja, Babina Greda, Štitar, Bošnjaci, Topola, Posavski Podgajci, Rajevo Selo, Padež, Gunja, Drenovci, Gradište, Cerna, Šiškovci, Andrijaševci, Rokovci...

Opširnije...

Informacija o priključenju Jarmine na RVS Istočne slavonije
24.04.2017 10:41:20

Obavještavaju se mještani naselja Jarmina, korisnici javnog vodoopskrbnog sustava, da je vodovodna mreža Jarmina priključena na Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije i da od 24. 04. 2017. godine u javnu vodovodnu mrežu Jarmina ulazi voda koja...

Opširnije...

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE U NASELJU PODGRAĐE
20.04.2017 11:22:50

U dijelu vodovodne mreže u naselju Podgrađe došlo je do zamućenja vode. Javni isporučitelj vodnih usluga Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. pristupilo je ispiranju vodovodne mreže. Nakon što se voda izbistri  ista se može koristit za piće....

Opširnije...

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE VODOOPSKRBE U NASELJU KOMLETINCI
19.04.2017 07:13:48

Obveza izdavanja računa propisana je odredbama Općeg poreznog zakona kao i posebnim poreznim propisima. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. (u daljnjem tekstu VVK) kako bi osigurali  povrat troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja...

Opširnije...

Novosti vezane za VVK

Novosti iz poduzeća, mediji o nama ...

 

Više...

Projekti

Pročitajte više o projektima koji su napravljeni te koji su u pripremi!