Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Misija

Misija društva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. je sadašnjim i budućim korisnicima osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika uz potporu šire društvene zajednice.

Vizija

Postati jedan od vodećih čimbenika u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda regije, županije, gradova i općina te doprinijeti podizanju kvalitete življenja građana na područjima navedenih djelatnosti.

Ciljevi

-osigurati u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke i tehnološke vode
-brinuti o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim za zaštitu okoliša
-ostvariti zadovoljstvo kupca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u svim djelatnostima Društva
-pratiti tehnološki razvitak struke i biti nositelj novina u tom području
-približiti svoje poslovanje korisnicima usluga, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti
-nastaviti ostvariti uravnoteženo pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje
-povećati učinkovitost kroz dobro unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje, pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih zadataka

Vrijednosti i načela

 Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po slijedećim načelima i vrijednostima:

*uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
*znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
*otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
*pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
*savjesnost i pouzdanost

Prekid vodoopskrbe u mjestima Stari Jankovci i Novi Jankovci 24.10.2016.
21.10.2016 06:17:10

Dana 24.10.2016.doći će do prekida vodoopskrbe u mjestima Stari Jankovci i Novi Jankovci.  Početak prekida je u 8:00sati,normalizacija vodoopskrbe se očekuje u 13:00 sati. Razlog prekida vodoopskrbe su radovi Vinkovačkog vodovoda na crpilištu.

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe u mjestu Privlaka , 25.10.2016.
24.10.2016 10:39:10

Dana 25.10.2016. doći će do prekida vodoopskrbe u naselju Privlaka. Početak prekida je u 8:00 sati, normalizacija vodoopskrbe se očekuje u 14:00 sati. Razlog prekida...

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe u Otoku, 19.listopada 2016.g.
17.10.2016 18:47:02

Dana 19 listopada 2016.g. (srijeda), u vremenu od 8:00 do 10:00 sati, u Otoku, doći će do prekida vodoopskrbe u slijedećim ulicama: A. Stepinca,A. Starčevića,Ulica Bagera,M. Gupca,Zvonareva,Kolodvorska,Kolodvorska 1,I. Gundulića iUlica...

Opširnije...

Novosti vezane za VVK

Novosti iz poduzeća, mediji o nama ...

 

Više...

Projekti

Pročitajte više o projektima koji su napravljeni te koji su u pripremi!