Blagajna poduzeća: 7.30-14.00 h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

Misija

Misija društva Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. je sadašnjim i budućim korisnicima osigurati kontinuiranu, sigurnu, kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika uz potporu šire društvene zajednice.

Vizija

Postati jedan od vodećih čimbenika u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda regije, županije, gradova i općina te doprinijeti podizanju kvalitete življenja građana na područjima navedenih djelatnosti.

Ciljevi

-osigurati u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke i tehnološke vode
-brinuti o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim za zaštitu okoliša
-ostvariti zadovoljstvo kupca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u svim djelatnostima Društva
-pratiti tehnološki razvitak struke i biti nositelj novina u tom području
-približiti svoje poslovanje korisnicima usluga, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti
-nastaviti ostvariti uravnoteženo pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje
-povećati učinkovitost kroz dobro unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje, pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih zadataka

Vrijednosti i načela

 Društvo nastoji održati što više standarde u obavljanju poslova na području djelatnosti, te teži poboljšanju istih po slijedećim načelima i vrijednostima:

*uvažavanje stvarnih potreba korisnika usluga
*znanje, iskustvo, stručnost i kompetentnost
*otvorenost za sredstva javnog informiranja i priopćavanja
*pristup nulte stope tolerancije prema korupciji
*savjesnost i pouzdanost

Izvanredni kvar na mreži, 23.11.2016
23.11.2016 08:06:08

Dana 23.11.2016. u vremenu od 9:00 - 13:00 sati doći će do prekida vodoopskrbe u mjestima Tovarnik, Ilaća, Banovci i Vinkovaćki Banovci. Razlog prekida vodoopskrbe je izvanredni kvar na...

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe u Ivankovu, 07.02.2017.
06.02.2017 11:04:57

Dana,07.02. 2017. g. od 10:00 do 12:00 sati, doći će do prekida vodoopskrbe u Ivankovu. Razlog prekida vodoopskrbe, zbog radova na priključku na vodoopskrbnu mrežu.

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe u mjestima Andrijaševci i Rokovci 13.12.2016.
12.12.2016 06:47:34

Dana 13.12.2016. u vremenu od 8:00 - 14:00 doći će do prekida vodoopskbe u mjestima Andrijaševci (cijelo mjesto) i Rokovci u dijelu od crkve do mosta. Razlog prekida su radovi na vodovodnoj mreži.

Opširnije...

Prekid vodoopskrbe u mjestima Stari Jankovci i Novi Jankovci 15.11.2016.
14.11.2016 09:53:52

Dana 15.11.2016. u vremenu od 9:00 - 12:00 sati doći će do prekida vodoopskrbe u mjestima Stari Jankovci i Novi Jankovci. Razlog prekida vodoopskrbe su najavljeni radovi HEP-Elektre Vinkovci.

Opširnije...

Novosti vezane za VVK

Novosti iz poduzeća, mediji o nama ...

 

Više...

Projekti

Pročitajte više o projektima koji su napravljeni te koji su u pripremi!